top of page
inşaat işçileri

İŞ HUKUKU

Labor Law

İş sözleşmelerinden kaynaklanan işçilik alacakları(ihbar, kıdem, kötüniyet tazminatı vb.), işe iade davaları, iş sözleşmelerinin hazırlanması gibi iş hukuku alanında ekibimiz yasal süreci etkin bir şekilde yöneterek hukuki hizmet vermektedir.


Our law firm provides legal support in the labor law, contracts law,  corporate law, with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

İletişime Geçin-Contact
İş Hukuku: Service
bottom of page