top of page
İzmir İcra Avukatı, İzmir Hukuk Bürosu

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Execution and Bankruptcy Law

     İzmir ve tüm çevre iller de dahil olmak üzere İcra ve İflas Hukuku Avukatı olarak müvekkillerimizi hak kayıplarından koruyacak şekilde hukuki hizmet sunmaktayız.

     Alacaklı veya borçlu konumunda bulunan hem gerçek hem tüzel kişileri, istenen sonuca en hızlı ve etkili şekilde ulaştırmak adına hukuki süreç takip edilir.

  1. İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması,

  2. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,

  3. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip,

  4. Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi,

  5.  İflas yolu ile takip; iflas davasının takibi; iflasın ertelenmesi

  6. Konkordato ilanı,

  7. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması

  8. Menfi tespit ve istirdat davalarının takibi,

  9. İstihkak davalarının takibi,

  10. İhalenin feshi davalarının takibi

dahil sürecin her aşamasında hukuki danışmanlık ve destek için bizimle iletişime geçin. 

Our law firm provides legal support in the field of international law, contracts law,  corporate law, Execution and Bankruptcy law with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

İletişime Geçin-Contact
İcra ve İflas Hukuku: Service
bottom of page