top of page
İzmir Avukat, İzmir Hukuk Bürosu, Kayadan Hukuk Bürosu

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Contract Law

     Taraflar arasındaki hukuki ilişki ile ilgili sözleşme metni veya hukuki belgelerin tanzim edilmesi, uyuşmazlık söz konusu olduğu takdirde çözüm odaklı hukuki hizmet sunmaktayız.

     Müvekkil menfaatlerinin gözetilmesi suretiyle sözleşme ön görüşmelerinin yapılması, sözleşme metinlerinin hazırlanması, uyuşmazlığa konu sözleşmelerin esas ve usul bakımından incelenmesi, yorumlanması ve çözüm odaklı olarak tamamlanacak işlemlerin en hızlı ve doğru yoldan gerçekleşmesi için bizimle iletişime geçin.

-Alım,satım sözleşmesi

-Kira sözleşmesi

-İş sözleşmesi

-Hizmet sözleşmesi

-Ortaklık sözleşmesi

-Pay devri sözleşmesi

-Şirket kuruluş ve ana sözleşmesi

-İnşaat sözleşmesi

-Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

Our law firm provides legal support in the field of international law, contracts law,  with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir

Sözleşmeler Hukuku: Faaliyet Alanları
bottom of page