top of page

İZMİR AVUKAT ÜCRETLERİ
AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU?

Türk Hukuk sisteminde, mahkemede avukatla temsil zorunlu olmamakla birlikte, her bireyin kendi davasını kendisi takip etme ve savunma hakkı bulunmaktadır. Ancak usul hukuku ve mevcut mevzuat gereği sürelerin takibi ve  dilekçelerin hazırlanması için sürecin bir avukat ile takip edilmesi ve hukuki danışmanlık alınması geri dönülmez hak kayıpları yaşanmaması adına son derece önemlidir.

İZMİR AVUKAT ÜCRETLERİ AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU?: Hukuki Kaynaklar
bottom of page