top of page
  • Yazarın fotoğrafıgülce kayadan

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NEDİR? - İzmir Avukat Gülce Başer

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İzmir İcra Hukuku Avukatı

İzmir ve çevre illerde icra hukuku kapsamında icra takiplerinden kaynaklanan icra takibine itirazın iptali davası ve icra takibine itirazın kaldırılması davasında, İzmir İcra Hukuku Avukatı olarak hukuki hizmet sunmaktayız.


Sizler için en çok merak edilen konuları izmir itirazın iptali davası avukat, icra takibine itiraz dilekçesi, itirazın iptali davası, itirazın iptali icra-inkar tazminatı, icra takibine itirazın iptali davası görevli mahkeme, itirazın iptali davası zamanaşımı, itirazın iptali davası süresi, itirazın iptali dava dilekçesi, itirazın iptali arabuluculuk, itirazın iptali cevap dilekçesi, itirazın iptali yetkili mahkeme, itirazın iptali davası dilekçe örneği, icra takibine itirazın iptali davası harç hesaplama vb. hususları aşağıda derledik.


İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NEDİR?
itirazın iptali davası avukat
itirazın iptali davası avukat
Alacaklının başlatmış olduğu icra takibine borçlu tarafından yasal süresi içerisinde usule uygun bir itiraz yapılmış ise icra takibi durur. Alacaklı icra takibine itiraz yapıldığı ve kesinleşmediği için icra takibinin sonraki aşamalarından olan haciz veyahut satış isteme vb aşamalara geçemez.

Öncelikle görevli ve yetkili mahkemeden icra takibine yapılan itirazın iptalini talep etmelidir. Mahkeme tarafından itirazın iptali davası sonucu alacaklının itirazın iptali davası hakkında kabul kararı verilir ise bu karar ile icra takibine devam edebilir.

İçerik Başlıkları


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, borçlu lehine birçok hüküm içermekle birlikte; borçlunun haksız olarak itirazda bulunarak icra takibindeki işlemleri durdurmasına karşın da birçok hüküm içermektedir. Borçlu yasal süresinde icra takibine karşı itirazda bulunursa; bu durumda alacaklının dosyanın mevcut şartlarına göre icra takibine itirazın iptali davası veya icra takibine itirazın kaldırılması davası açması gerekir.
1- İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ
Borçlu, İcra Dairesine hitaben bir dilekçe ile borca, faize, ferilerine veya açıkça ve ayrıca olmak şartıyla imzaya itiraz edebilir. Borçlunun yasal süresinde icra takibine itirazı ile İcra Dairesi icra takibinin durdurulmasına karar verir.
2-İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NEDİR?
Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın %20’sinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.
İcra takibine itirazın iptali davası süresini geçiren alacaklının genel hükümler çerçevesinde alacağını dava etme hakkı saklıdır.
3-İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI GÖREVLİ MAHKEME
Görevli ve yetkili mahkeme 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde düzenlenmektedir. İcra takibine itirazın iptali davasında, alacağın niteliğine göre görevli ve yetkili mahkeme belirlenmelidir.
Örneğin; işçi-işveren uyuşmazlıklarında görevli mahkeme İş Mahkemesi, ticari davalar bakımından Asliye Ticaret Mahkemesi, tüketici uyuşmazlıklarında Tüketici Mahkemesi görevli olacaktır.
4- İTİRAZIN İPTALİ İCRA İNKAR TAZMİNATI
İcra inkar tazminatına karar verilebilmesi için alacağın belirli ya da belirlenebilir olması gerekir. Ancak, hak tartışmalı ise icra inkar tazminatına hükmedilemez. Alacağın likit olması şartıyla itirazın iptali davası sonunda borçlunun itirazının kısmen kabulü halinde dahi, kabul edilen kısım bakımından icra inkar tazminatına hükmedilmelidir. İcra inkar tazminatı, asıl alacak bakımından söz konusu olur. İşlemiş faiz isteği yönünden icra inkar tazminatına hükmedilmesi mümkün değildir.

Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için, ya alacağın gerçek miktarının belli ve sabit olması ya da borçlusu tarafından belirlenebilmesi için bütün unsurların bilinmesi veya bilinmesinin gerekmekte olması; böylece, borçlunun borç tutarını tahkik ve tayin etmesinin mümkün bulunması; başka bir ifadeyle, borçlunun yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda olması gerekir. Bu koşullar yoksa, likit bir alacaktan söz edilemez. (Y9HD-K.2021/16789)

5- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ZAMANAŞIMI
İcra dosyasında borçlunun itiraz dilekçesinin alacaklıya tebliğ edilmesinden itibaren 1 sene içerisinde icra takibine itirazın iptali davası açılması gerekmektedir.
6-İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI HARÇ HESAPLAMA, AVUKATLIK ÜCRETİ VE MASRAFLAR NEDİR?
İcra takibine itirazın iptali davası kapsamında en çok araştırılan konulardan biri de icra takibine itirazın iptali davası harç hesaplama, icra mahkemesi itirazın iptali vekalet ücreti vb. ifadeler oluyor.
İtirazın iptali davasında harç, harca esas değer; genel hükümlere göre nispi harca tabidir. Alacaklının icra takibi açılırken yatırmış olduğu binde 5 peşin harç düşülür. Harca esas değer takip çıkışı üzerinden hesaplanır. Faiz ve giderler hesaba katılmaz.

İtirazın iptali davası vekalet ücreti 2024 yılı Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi’ne göre belirlenmektedir. Siz de icra takibine itirazın iptali davası tahliye davası avukatlık ücreti ve dava masrafları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Hak kaybı ve süre kaybı yaşanmaması için konuyla ilgili uzman ve tecrübeli bir avukattan hukuki danışmanlık ve destek alınması son derece önemlidir. Bu sebeple itirazın iptali davası konusunda bir avukat ile sürecin takibini öneririz.

K A Y A D A N
HUKUK BÜROSU

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Yazı: Blog2 Post
bottom of page