top of page
  • Yazarın fotoğrafıgülce kayadan

İZMİR MARKA TESCİLİ- İZMİR KAYADAN HUKUK BÜROSU


izmir marka tescili
izmir marka tescili

Marka, şüphesiz bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran en önemli özelliktir. Günümüzde de birçok tüketici ürün veya hizmet arasında tercih yaparken marka üzerinden değerlendirme yapmakta ve tercihlerini o yönde kullanmaktadır. Markanın bu kadar önemli olması tescilini de bir o kadar önemli hale getirmiştir. Marka tescili, işletmelerin marka haklarını koruması ve kopyalamalarının önüne geçmesi adına da oldukça önemli bir unsurdur.
Bu sebeple sizin için en çok merak edilen "izmir marka tescil, izmir marka patent tescili, marka tescili nedir, marka tescili nasıl yapılır, marka tescili ücreti, marka tescili sorgulama marka tescili ne demek, marka tescili kaç yıl geçerlidir, marka avukatı izmir, izmir patent firmaları, izmir patent ofisi, izmir marka vekili, izmir patent vekili " vb. konuları derledik.


İçerik Başlıkları

1-Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.


2-Kimler Markasını Tescil Ettirebilir?

Kanunla sağlanan korumadan;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,

ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, yararlanır.

3-Marka Tescili Nedir?

Marka, işletmelerin varlıklarını sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi açısından önemli bir unsurdur. Bu unsurun devam etmesi kadar korunması da bir o kadar önemlidir. Bu korumanın elbette yasal bir dayanağı bulunmalı ve kesin olarak belgelenmelidir.

Bu koruma ve belgelendirmenin nedeni markanın, işletmenin varlığını temsil ediyor olması, tüketiciye en kısa yoldan ulaşıyor olmasıdır. Bu sebepten dolayı işletme için bu kadar önemli olan haklar korunmalı ve tüm haklar yasal olarak garanti altına alınmalıdır.


Marka tescili de tam olarak bu aşamada devreye girmekte ve hak sahibini koruma altına almaktadır. Marka tescili, kapsamlı bir araştırma yapılmış, üzerine düşünülmüş, ve sonunda halka mal olmuş bir markanın, kullanılmasını ve kopyalanmasını engellemek amacı ile alınması gereken bir belgedir. Aynı zamanda marka tescili, işletmenin kurumsal kimliğine verilecek zararın da önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir.

4-Marka Tescili Neden Önemlidir?

Tescilli marka, işletmelerin varlığına ve imajına yönelik olası zararları meydana gelmeden önleme özelliğine sahiptir. Markanın kötü niyetli kişi ve kişiler tarafından taklit edilmesi halinde, zarar görecek kurum markanın sahibi olan işletmedir. Böylesi bir durumda sadece güven zedelenmeyecek aynı zamanda söz konusu işletmenin gelir durumu da olumsuz anlamda etkilenecektir.


Ticaret tarihi tescil edilmemiş markanızın başkaları tarafından kullanılması mümkündür. Markanız için bu durumdan daha tehlikeli olanı ise, markanızı kullananların her şeyi kendilerine aitmiş gibi, markanızın üzerinde hak iddia ediyor olmasıdır. Bu durumda markanız sadece çalınmaz aynı zamanda sahiplenebilinirde.


Koruması olmayan marka sahibi işletmelerin bu gibi durumlarda yapabilecekleri bir şey yoktur. Markanızın elden gitmesi haricinde birçok yaptırıma da maruz kalması mümkündür. Markanızı sahiplenenler, kendi adlarını tescil ettirdikleri takdirde emeğiniz ne kadar olursa olsun, sizi hiçbir hak elde edemeyeceğiniz duruma getirebilir.


5-Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka Tescil Başvurusundan önce mutlaka Markanın Tescil edilebilirlik analizine yönelik marka araştırılması, marka vekili bir firma tarafından yapılmalıdır. Marka sorgulama, Marka tescil sorgulama, Marka Patent (yanlış ifade) sorgulama olarak ifade edilen marka araştırma ve devamında marka analizi marka tescil başvurusundan önce mutlaka yapılmalıdır.


Markanızın belirttiğimiz zararlara maruz kalmaması adına yapmanız gereken, söz konusu markanızı koruma altına almaktır. Koruma altına almak istediğiniz markanız için tescil başvurusunda bulunulmalıdır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan bu başvuru iki şekilde gerçekleşmektedir:

  • Bireysel başvuru

  • Atanılacak bir vekil aracılığı ile yapılacak başvuru

Marka Tescil edilebilirlik araştırması ve analizi tamamlanan, Marka Tescil Başvurusuna uygun olan markanın, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra Marka tescil başvuru dosyası hazırlanarak Türk Patent Kurumuna online olarak başvurusu yapılır.


6-Marka Başvurusu İçin Gerekenler

a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,

b) Marka örneğini,

c) Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini,

ç) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,

d) Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32 nci madde kapsamında düzenlenmiş teknik şartnameyi,

e) Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,

f) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını, kapsar.

Marka tescil etme başvurusu, belgelerin eksiksiz bir biçimde olması ve teslim edilmesi şartı ile teslim tarihinden itibaren başlamaktadır.


7-Marka Tescilinin Koruma Süresi

Türk Patent Ve Marka Kurumu tarafından belirlenen süreler boyunca marka tescil koruması devam eder. Belirlenen bu süre marka tescili başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 10 yıllık korumanın ardından Türk Patent Ve Marka Kurumu yenile hakkı sunar.

Marka tescil koruması için 10 yıl tamamlanmasından 6 ay öncesinde başlayan süreçte yenileme yapılmalıdır. 6 ay içerisinde marka tescil belgesi için yeniletme yapılmadığı takdirde, marka sahibine 6 ay daha ek süre verilir. Cezalı yenileme süreci olan bu zaman diliminde yenileme harcı cezalı olarak ödenir.


KAYADAN

HUKUK BÜROSU

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


Yazı: Blog2 Post
bottom of page