top of page

FAALİYET ALANLARIMIZ

SÖZLEŞMELER HUKUKU-CONTRACT LAW

Taraflar arasındaki hukuki ilişki ile ilgili sözleşme metni veya hukuki belgelerin tanzim edilmesi, uyuşmazlık söz konusu olduğu takdirde çözüm odaklı hukuki hizmet sunmaktadır. 
Our law firm provides legal support in the field of international law, contracts law,  with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir

AILE HUKUKU-DIVORCE LAW

Evlenme öncesi ve boşanma sırasında mal paylaşım sözleşmesi tanzim edilmesi; anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası; velayet davası; iştirak, tedbir, yoksulluk ve yardım nafakası; yurt dışında alınan boşanma kararlarının tanıma ve tenfiz davası aşamalarında hizmet sunmaktadır.
Our law firm provides legal support in the  divorce case with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir

CEZA HUKUKU-CRIMINAL LAW

Ceza davaları alanında soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasının sonuna kadar dosyanın takibi ve hukuki destek sağlanmaktadır.
Our law firm provides legal support in the  criminal litigation with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

GAYRIMENKUL VE KIRA HUKUKU- ESTATE LAW

İnşaat sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ve kira sözleşmeleri düzenlenmesi, incelenmesi dahil sürecin her aşamasında gayrimenkul sahipleri ve kiracılara hukuki hizmet vermektedir.
Our law firm provides legal support in the contracts law, estate law with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

TICARET VE ŞIRKETLER HUKUKU
COMMERCIAL AND CORPORATION LAW

Şirketlere ticari sözleşmeler ve işlemlerde danışmanlık, firma bünyesinde çalışanlar veya ticari ilişkide bulunulan iş ortakları ile yaşanılan her türlü uyuşmazlıkta hukuki destek ve alacakların tahsili konusunda icra takibi yapılmaktadır. 
Our law firm provides legal support in the field of international law, contracts law,  corporate law with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir

İCRA VE İFLAS HUKUKU-EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW

Alacaklı veya borçlu konumunda bulunan hem gerçek hem tüzel kişileri, istenen sonuca en hızlı ve etkili şekilde ulaştırmak adına hukuki süreç takip edilir.
Our law firm provides legal support in the field of international law, contracts law,  corporate law, Execution and Bankruptcy law with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

MIRAS HUKUKU-INHERITANCE LAW

Vasiyetname düzenlenmesi ve iptali davaları, miras sözleşmeleri, ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları, miras taksimi sözleşmesi ve davalarının takibi dahil olmak üzere miras hukuku alanında tüm uyuşmazlıklarda hukuki hizmet vermektedir.
Our law firm provides legal support in the field of international law, contracts law,  inheritance law with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

KIŞISEL VERI HUKUKU-PERSONAL DATA LAW

KVKK kapsamında veri sorumlularının VERBİS sistemine kayıt yükümlülükleri ile ilgili envanter hazırlanması; veri kayıt sistemlerinin uyumlu hale getirilmesi; müşteri, danışan, hasta veya ticari iş ortaklarıyla sözleşmelerin revize edilmesinde hukuki danışmanlık sunmaktadır.
Our law firm provides legal support in the field of international law, contracts law, corporate law, personal data law with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

MARKA HUKUKU-TRADEMARK LAW

SARIKAYA & KAYADAN Hukuk Bürosu bünyesindeki avukatlar, İzmir bölgesindeki müvekkillerimizin Marka Hukukuna dair yaşadıkları uyuşmazlıklarda danışmanlık vermektedir. Marka davaları, lisans ve devir sözleşmelerinin hazırlanmasında bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Our law firm provides legal support in the field of international law, contracts law, corporate law, trademark law with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

İŞ HUKUKU- LABOR LAW

İş sözleşmelerinden kaynaklanan işçilik alacakları(ihbar, kıdem, kötüniyet tazminatı vb.), işe iade davaları, iş sözleşmelerinin hazırlanması gibi iş hukuku alanında ekibimiz yasal süreci etkin bir şekilde yöneterek hukuki hizmet vermektedir.
Our law firm provides legal support in the labor law, contracts law,  corporate law, with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

SIGORTA HUKUKU-INSURANCE LAW

Sigorta poliçelerinden doğan alacak, araç değer kaybı, bedensel zarar tazminatı, hayat sigortası tazminatı vb.konularda ekibimiz yasal süreci kısa sürede ve etkin bir şekilde yöneterek hukuki hizmet vermektedir.
Our law firm provides legal support in the field of insurance law, law of damages,contracts law,  corporate law, with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

İDARE/VERGI HUKUKU- ADMINISTRATIVE/TAX LAW

İdare tarafından verilen kararlara karşı süresi içerisinde iptal davası veya tam yargı davası açılması konusunda hukuki hizmet vermekteyiz.
Our law firm provides legal support in the field of administrative law and tax law with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

ULUSLARARASI HUKUK-INTERNATIONAL LAW

Vatandaşlarımıza yurtdışındaki ülkelerden oturma-çalışma izni alınması, yabancı müvekkillerimize de ülkemizdeki oturma-çalışma izni alınması sürecindehukuki hizmet vermekteyiz.
Our law firm provides legal support in the field of international law, residence permit, work permit, immigration law with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

SPOR HUKUKU-SPORTS LAW

Profesyonel sporcu sözleşmelerinin hazırlanması, transfer süreçlerinin takibi, menajerlik sözleşmelerinin denetimi ve hazırlanması, sporcu sözleşmelerinden doğan ihtilaflar ve sporcu alacakları konusunda ekibimiz yasal süreci uygun sürede ve etkin bir şekilde yöneterek hukuki hizmet vermektedir.
Our law firm provides legal support in the field of international law, contracts law,  corporate law, sports law with İzmir lawyers in Bayraklı/İzmir.

Faaliyet Alanları: Faaliyet Alanları
bottom of page