top of page
  • Yazarın fotoğrafıgülce kayadan

DÖVİZLE SÖZLEŞME YASAĞI NEDİR?

Güncelleme tarihi: 31 Mar

Döviz Üzerinden Sözleşme Yapmak Hukuken Geçersiz Midir? - İzmir Ticaret Avukatı

Kanun koyucu Türk parasının kıymetini koruma amacıyla bir takım düzenlemeler getirmektedir. Bunlardan birisi de dövizle sözleşme yasağı olarak bilinen TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)'dir.


Bu düzenlemede 19.04.2022 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile önemli değişiklikler olmuştur. Dövizle sözleşme yasağı nedir?, Döviz üzerinden sözleşme yapmak yasak mı?, Dolar veya Euro üzerinden sözleşme yapmak mümkün mü?, Dövizle yapılan sözleşmeler geçersiz mi? vb. merak edilenleri sizin için aşağıda düzenledik.

izmir ticaret avukatı

1-Menkul Satış Sözleşmeleri

Menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve yan yükümlülükleri döviz cinsinden kararlaştırılabilir ancak ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.

  • İlgili hükmün yeni hali:

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.


2-Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri

Gayrimenkulün konu olduğu satış ve kira sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.

  • İlgili hükmün yeni hali:

On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.


Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page